top of page

Kimim

Medyum Ebu Hüddam Abdulkadir, küçük yaşta aile büyüklerinden gelen yeteneklerini keşfetmiş ve gençlik dönemini dedelerinin çizgisi doğrultusunda Hz.Mevlana’nın manevi iklimini teneffüs ederek yetişmiştir. Dedesinin vefatıyla birlikte, yeteneklerini daha güçlü bir şekilde hissetmeye başlamıştır.

Eğitim hayatı boyunca havas alimlerinden aldığı eğitimlere rağmen, şartların etkisiyle bu yönünü ortaya çıkaramamıştır. Medyum Ebu Hüddam Abdulkadir Hoca, üniversite eğitimi sonrası iş hayatındaki çalışmalarının ardından profesyonel anlamda medyumluk çalışmalarına başladı.

Medyum Ebu Hüddam Abdulkadir, 25 yılı aşkın süredir HAVÂSSHÜDDAM ve RUKYE İLİMLERİ üzerindeki çalışmalarını yoğunlaşmıştır. Bu yoğunlaşma onu insanın manevi yapısı, dışarıdan gelen manevi etkiler ve bu etkilerden kurtulma çalışmalarında uzmanlaşmasını sağladı. Bu çalışmaları gerek Türkiye gerekse uluslararası çevrelerce kabul ve takdir edilmiştir.

Ebu Hüddam Abdulkadir Hoca, yıllardır bu konularda eksik, yetersiz ve kafa karıştıran bilgi kirliliğinin toplumumuzda dillerde dolaştığı bilmektedir. Gerçeklerin daha kolay anlaşılabilmesi  adına ciddi ve doğru bilgilerle, bireylerin gelişimine katkıda bulunmayı görev edinen bir yaklaşım tarzı benimsemiştir.

Günümüzde medyum ve büyü çalışmalarının ciddi anlamda suistimal edildiği bir ortamda danışanlarına dürüst ve güvenilir çalışmalar yapmaktadır.

quran-4095475__340.png
bottom of page